Strusshamn Motorbåtforening

 

Home
Medlemsinfo
Vedtekter
Dugnad
Reglement
OfteSpurteSpørsmål
vaktlisteSist oppdatert
29.05.2012

Hva Strusshamn betyr er språkforskere uenige om. En lun og trygg havn nær den største norske sjøfartsbyen gjennom århundre,  Bergen, gjorde Strusshamn til et sentalt sted. Seilskip fra fremmede havner måtte ligge i karantene i Strusshamn når det var mistanke om pestsmitte ombord.

Siste nytt :

-19.05.10
Det er anledning for medlemmene på få tildelt plass til joller. Plasser tildeles langs gangvei og andre steder der det ledig. Plassene tildeles årlig.

Forutsetningen er at dette avtales med foreningen. Som jolle regnes båter, også gummibåter som er inntil 15 fot. Prisen for slik plass er kr 400,- pr mnd.

 
Styret består av følgende :

 

- Formann Johan A. Johannessen
- Nestformann Harry Heggholmen
- Kasserer Håkon Andersen
- Sekretær Jarle Habbestad
- Styremedlem Frode Mikkelsen
 
Andre verv
- Kaisjef Ole Jakob Hartvigsen
- Dugnadsjef Vidar Karlsen
 
 
  vaktrapport
 

Aktiviteskalender:

Det blir dugnad onsdag 30. mai kl 18.00 Meld fra til dugnads sjef Vidar Karlsen om at du kommer, slik at han tilrettelegge for det antal personer som stiller


Linker

 

 

Home | Medlemsinfo | Vedtekter | Dugnad | Reglement | OfteSpurteSpørsmål | vaktliste

This site was last updated 05/22/11